Hotelové služby

Konzultácie pri začatí investície do gastronomického alebo ubytovacieho zariadenia.

Postup pri rozhodovaní sa o podnikaní v hoteliérstve a gastronómii. Prvotné plánovanie a požiadavky pre projektantov ubytovacieho a gastronomického zariadenia.

Investície, návratnosť, fondy EÚ, bankové úvery

Kompletné riešenie a realizácia hotelového a gastronomického zariadenia k otvoreniu prevádzky.

Kontrola pohybu tovaru a finančných tokov cez počítačový program.

Realizácia marketingového plánu, reklamy.

Evidencia stavu liehu na stredisku.

HACCP plán a prevádzkový poriadok

Budem mat nato?

Tento produkt slúži na získanie rôznych foriem bankových úverov, pre výpočet cien a návratnosti, pre spracovanie finančného plánu na získanie fondov z EÚ na podporu rozvoja cestovného ruchu.

Konzultácie už hotového plánu:

 • vyhľadávanie nedostatkov vo finančnom pláne
 • prehodnotenie nedostatkov s majiteľmi a investormi
 • návrhy riešení, zmeny
 • konzultačné vyhodnotenie plánu
 • vypracovanie konzultačnej správy

Realizácia finančného plánu:

 • vypracovanie finančného plánu na mieru
 • finančná analýza zariadenia pri jeho kúpe
 • finančný plán k žiadosti o EURO fondy
 • prieskum trhu
 • banky – finančný a podnikový plán k žiadosti o úver
 • rozpis nákladov
 • konzultácie s investormi
 • realizácia finančného plánu
 • hotelové a gastronomické know-how – hotelový systém a manažment, pred otvorením, otvorenie

Konzultácie:

prvé konzultácie: – nová prevádzka – stará prevádzka

 • vyhľadávanie nedostatkov v systéme prevádzky
 • návrhy riešení, zmeny
 • PO a BOZP
 • vypracovanie konzultačnej správy

Realizácia reštauračného-hotelového systému a manažmentu do praxe:

 • ako zriadiť, zariadiť a dať do prevádzky hotelové a gastronomické zariadenie
 • legislatíva pri začiatku podnikania
 • povolenia, rozhodnutia
 • zamestnanci (výber, školenie, dohľad)
 • návrh systému evidencie hotelovej a gastronomickej prevádzky a zavedenie do praxe
 • označenie prevádzky
 • vyhodnotenie stavu projektovej a stavebnej časti ubytovacieho
 • zariadenia tesne pred otvorením (na požiadanie)
 • ubytovacia časť – recepcia, ubytovanie, cenníky, ostatné doplnkové služby (relax centrum, kongresová časť, parkovanie) a všetky ostatné služby súvisiace s hotelovým systémom a manažmentom
 • stravovacia časť – návrhy a realizácia systému varenia jedál, návrhy kuchýň, zaškolenie kuchárov, školenie manažéra pre hotelový systém a manažment
 • zostavenie jedálnych a nápojových lístkov, vínne karty
 • ceny, kalkulácie, kontrola štandardov
 • návrh a sprostredkovanie dodávateľov tovaru
 • vedenie prevádzky podľa požiadaviek klienta po otvorení